3D扫描仪业务网站

工业视觉

首页¬行业应用¬工业视觉

行业应用

场景建模与还原

场景建模.jpg

                                    可以单机作业也可多机联合作业,机动性强,易于集成,视场范围大,可应用于多种场景下的逆向工程,如大体积物体3D建模与场景还原。