3D扫描仪业务网站

工业视觉

首页¬行业应用¬工业视觉

行业应用

工业产线视觉           

                                                                                             

                                                                                                   机器引导                                                                                                     在线检测  


                                                                       机器引导.jpg   在线检测.jpg


                                                                          可引导机器作业,降低人工成本,提高生产效率。                                                        智能3D扫描,精准识别工件尺寸,剔除瑕疵品。                                                                                                    数模对比                                                                                                    加工规划

                                                                数模对比.jpg    加工规划.jpg                                                                                                              

                                                                线激光精准扫描,重复精度最高可达5μm, 便于将产品与与                                                           获取精准三维数据信息,帮助机器完成各种复杂的加工任务。

                                                                         理想的CAD模型进行对比分析。